Dr. Öğr. Üyesi MEHMET RECAİ DURGUT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET RECAİ DURGUT

T: (0282) 250 2273

M rdurgut@nku.edu.tr

W rdurgut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA UNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA UNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA UNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAG ZİRAAT FAKULTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL UNİVERSİTESİ
2011-
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL UNİVERSİTESİ
2006-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA UNİVERSİTESİ
2005-
Araş. Gör. TRAKYA UNİVERSİTESİ
1999-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DALMIŞ İ. S., KAYİŞOĞLU B., TUĞ S., AKTAŞ T., DURGUT M. R., Taşçı Durgut F., A Prototype Downdraft Gasifier Design with Mechanical Stirrer forRice Straw Gasification and Comparative Performance Evaluation for Two Different Airflow Paths, Tarım Bilimleri Dergisi, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. DURGUT M. R., AKTAŞ T., KAYİŞOĞLU S., YAĞCILAR Ç., Determination of Optimum Reaction Conditions in Biodiesel Production fromMicroalgae Oil Using Microwave Irradiation, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 111-115, 2017.
Özgün Makale Google scholar, Open Access Journal, Scientific journal Erişim Linki
3. taşcı durgut f., DURGUT M. R., KAYİŞOĞLU B., Physico-Mechanical Properties of Edible Summer Squash (Cucurbita pepo L.) forHarvesting and Threshing, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 351-356, 2017.
Özgün Makale Google scholar, Open Access Journal, Scientific journal Erişim Linki
4. DURGUT M. R., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., Production of Biodiesel from Microalgae using Acid and Base Catalysts, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 263-268, 2017.
Özgün Makale google scholar, scientific journal, open access journal Erişim Linki
5. KAYİŞOĞLU B., AKTAŞ T., DURGUT M. R., Biodiesel Production from waste Oil with Micro-Scale Biodiesel System Under Laboratory Condition, International Journal of Engineering Research and Development, vol. 13, pp. 11-18, 2017.
Özgün Makale DOAJ, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR Erişim Linki
6. KAYİŞOĞLU B., TUĞ S., DALMIŞ İ. S., AKTAŞ T., DURGUT M. R., Taşcı Durgut F., Evaluation of A Micro-Scale Rice Straw Gasification Costs, International Journal of Engineering Research and Development, vol. 12, pp. 10-15, 2016.
Özgün Makale Ebsco, Academic journal database, doaj
7. ÇELEN İ. H., ÇELEN S., ÖNLER E., DURGUT M. R., KILIÇ E., kama n., COLOUR AND WEIGHT CHANGES OF AUBERGINE, BEAN, CUCUMBER BY THE EFFECTS OF MICROWAVE ENERGY, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 36870-36874, 2016.
Özgün Makale open access, google scholar
8. DURGUT M. R., KAYİŞOĞLU B., DALMIŞ İ. S., AKTAŞ T., TUĞ S., Taşcı Durgut F., RESEARCH ON PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF PELLETS PRODUCED USING PADDY STALKS FOR GASIFICATION PROCESS, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 36889-36894, 2016.
Özgün Makale open access, google scholar
9. KILIÇ E., ÇELEN S., ÖNLER E., DURGUT M. R., ÇELEN İ. H., KILIÇ N., Kama N., Effectiveness of Microwave Energy as a Tool for Red Spider (Tetranychus urticae) Control and Their Side Effects on Some Vegetable Plants, Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, vol. 4, pp. 18-25, 2016.
Özgün Makale google scholar
10. BARAN M. F., DURGUT M. R., AKTAŞ T., ulger p., KAYİŞOĞLU B., Determination of Some Physical Properties of Rapeseed, INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING TECHNOLOGIES, vol. 2, pp. 49-55, 2016.
Özgün Makale ulakbim
11. KAYİŞOĞLU B., TUĞ S., DALMIŞ İ. S., AKTAŞ T., DURGUT M. R., taşcı durgut f., Farklı Katkı Maddeleri Kullanılarak Hazırlanmış Çeltik Sapı Peletlerinin Gazlaştırılması, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), 2016.
Özgün Makale ulakbim
12. BARAN M. F., aydın b., kurşun i., kayhan e., BAYHAN Y., DURGUT M. R., Trakya Bölgesinde Silajlık Mısır ve Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), vol. 12, 2016.
Özgün Makale ulakbim
13. DURGUT M. R., Evaluation of lawn tractor noise using acoustic and psychoacoustic descriptors, Engineering in Agriculture, Environment and Food, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. scopus, AABEA, CIAM, JSAM, KSAM, EI-COMPENDEX Erişim Linki
14. ÖNLER E., ÇELEN İ. H., KILIÇ E., DURGUT M. R., Design of a Flow Rate Adjustement System Related to Tree Foliage Surface Estimation by Using Ultrasonic Sensors (Smart Spraying Machine), Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol. 10, pp. 19-23, 2014.
Özgün Makale ULAKBİM YAŞAM BİLİMLERİ Erişim Linki
15. BARAN M. F., DURGUT M. R., KAYHAN İ. E., KURŞUN İ., AYDIN B., BAYHAN Y., Determination of Different Tillage Methods In Terms of Technically And Economically in Second Crop Maize For Silage (2nd Year), Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 11, pp. 11-20, 2014.
Özgün Makale CABI, Ebsco, Ulakbim
16. BARAN M. F., DURGUT M. R., KAYHAN İ. E., KURŞUN İ., Aydın B., KAYİŞOĞLU B., II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 11, pp. 18-26, 2014.
Özgün Makale CABI, ebsco, ulakbim Erişim Linki
17. BARAN M. F., DURGUT M. R., Kayhan İ. E., Aydın B., Kurşun İ., BAYHAN Y., İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2. Yıl)., Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol. 9, pp. 35-42, 2013.
Özgün Makale ULAKBİM YAŞAM BİLİMLERİ Erişim Linki
18. VARDAR A., EKER B., DURGUT M. R., OKUR E., KURTULMUŞ F., Modeling studies on the relation between wind speed and height: Tekirdag sample, ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A, pp. 383-388, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
19. ÇELEN İ. H., DURGUT M. R., AVCI G. G., KILIÇ E., Effect of air assistance on deposition distribution on spraying by tunnel-type electrostatic sprayer, African Journal of Agricultural Research, vol. 4, pp. 1392-1397, 2009.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
20. ÇELEN İ. H., KILIÇ E., DURGUT M. R., Development of an Automatic Weed Control System for Sunflower, Applied Engineering in Agriculture, vol. 24, pp. 23-27, 2008.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
21. ÇELEN İ. H., ARIN S., DURGUT M. R., The Effect of the Air Blast Sprayer Speed on the Chemical Distribution in Vineyard, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 11, pp. 1472-1476, 2008.
Özgün Makale ISI Web of Knowledge Erişim Linki
22. AKTAŞ T., ÇELEN İ. H., DURGUT M. R., Some Physical and Mechanical Properties of Safflower Seed (Carthamus tinctorius L.), Journal of Agronomy, vol. 5, pp. 613-616, 2006.
Özgün Makale ASCI-Database Erişim Linki
23. KILIÇ E., ARIN S., DURGUT M. R., Trakya Tekirdağ İli Benzinli Araçlarının Egzoz Emisyonu Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty, pp. 197, 2006.
Özgün Makale EBSCO, CABI, DOAJ, FAO AGRIS, TUBITAK Erişim Linki
24. DURGUT M. R., ARIN S., Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları, Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty, pp. 287-297, 2005.
Özgün Makale EBSCO, CABI, DOAJ, FAO AGRIS, TUBITAK Erişim Linki
25. DURGUT M. R., ÇELEN İ. H., Noise Levels of Various Agricultural Machineries., Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 895-901, 2004.
Özgün Makale ISI Web of Knowledge Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. aydın b., BARAN M. F., kurşun i., kayhan e., BAYHAN Y., DURGUT M. R., İkinci Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Brüt Kar Analizi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt 3, ss. 296-304, 2016.
Özgün Makale isi, scholargoogle, yök akademik
2. BARAN M. F., GÖKDOĞAN O., DURGUT M. R., Batı Marmara Bölgesi’nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, cilt 1, ss. 561-567, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. VARDAR A., EKER B., DURGUT M. R., Trakya Yöresinde Rüzgar Türbinleri İçin Uygun Yerlerin Saptanması, 3e Electrotech Dergisi, ss. 102, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. VARDAR A., EKER B., DURGUT M. R., Rüzgar Enerjisi Açısından Trakya Yöresi Yüzey Pürüzlülük Haritası, 3e Electrotech Dergisi, ss. 116, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TUĞ S., KAYİŞOĞLU B., DALMIŞ İ. S., AKTAŞ T., DURGUT M. R., Taşçı Durgut F., Influences of Airflow Path and Equivalence Ratio on Gasification Performance of Rice Straw Pellets, 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture (13.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
2. ÇELEN İ. H., KILIÇ E., ÖNLER E., DURGUT M. R., ÇELEN S., MORALAR A., Solar Array Design for a Solar Car, Energy Efficiency and Agricultural Engineering (11.11.2015-12.11.2015).
Tam metin bildiri
3. ÖNLER E., ÇELEN İ. H., KILIÇ E., DURGUT M. R., Design of a Flow Rate Adjustement System Related to Tree Foliage Surface Estimation by Using Ultrasonic Sensors (Smart Spraying Machine), 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (03.09.2014-06.09.2014).
Özet bildiri
4. BARAN M. F., DURGUT M. R., aydın B., KAYİŞOĞLU B., Determination of Energy Using Efficiency in Second Crop Maize Production in Kırklareli, 12th İnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (03.09.2014-06.09.2014).
Poster
5. ÇELEN İ. H., AVCI G. G., DURGUT M. R., KILIÇ E., A Study on the Selection of an Appropriate Spray Nozzle for a Tunnel-Type Electrostatic Sprayer, 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agricultre (14.10.2008-17.10.2008).
Poster
6. DURGUT M. R., ARIN S., Determination of Tractor Exhaust Emissions at Different Working Conditions, Proceedings of the 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (15.10.2002-17.10.2002).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. APAYDIN D., GEÇGEL Ü., DÜLGER G. Ç., DURGUT M. R., DENİZ YOSUNLARINDAN (MİKROALGLERDEN) ELDE EDİLEN YAĞLARIN BİYOYAKIT OLARAK KULLANILMASI, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu (27.09.2016-30.09.2016).
Özet bildiri
2. KAYİŞOĞLU B., TUĞ S., DALMIŞ İ. S., AKTAŞ T., DURGUT M. R., taşcı durgut f., Farklı Katkı Maddeleri Kullanılarak Hazırlanmış Çeltik Sapı Peletlerinin Gazlaştırılması, 30. ULUSALTARIMSAL MEKANİZASYON VE ENERJİKONGRESİ (01.09.2016-03.09.2016).
Sözlü Bildiri
3. BARAN M. F., aydın b., kurşun i., kayhan e., BAYHAN Y., DURGUT M. R., Trakya Bölgesinde Silajlık Mısır ve Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 30. ULUSALTARIMSAL MEKANİZASYON VE ENERJİKONGRESİ (01.09.2016-03.09.2016).
Sözlü Bildiri
4. Aydın B., Kurşun İ., BARAN M. F., BAYHAN Y., DURGUT M. R., İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Verim Parametrelerine Etkisi, 9. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı (11.05.2016-12.05.2016).
Tam metin bildiri
5. BARAN M. F., DURGUT M. R., KAYHAN İ. E., Aydın B., KURŞUN İ., BAYHAN Y., İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.yılı), 28. Ulusal Mekanizasyon Kongresi (04.09.2013-06.09.2013).
Özet bildiri
6. BARAN M. F., DURGUT M. R., KAYHAN İ. E., KAMBUROĞLU İ., kurşun i., aydın b., KAYİŞOĞLU B., II. Üürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi, 26. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22.09.2010-23.09.2010).
Poster
7. BARAN M. F., DURGUT M. R., AKTAŞ T., Ülger P., KAYİŞOĞLU B., Kışlık Kanola Çeşidinin (Elvis çeşidi) Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, 26. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (22.09.2010-23.09.2010).
Poster
8. ARIN S., ÇOŞKUN B., DURGUT M. R., YALÇIN İ., KILIÇ E., OKUR E., Tarım Makinaları İmalat Sektörü ve AB İçinde Geleceği, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11.01.2010-15.01.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., DURGUT M. R., Çeltikte Anız Sorunu ve Çözüm Önerileri, I. Çeltik Sempozyumu (24.09.2009-25.09.2009).
Tam metin bildiri
10. ÇELEN İ. H., ARIN S., DURGUT M. R., OKUR E., Bağlarda Kalıntı ve Damla Dağılımı Üzerine Pülverizatör İlerleme Hızı Değişiminin Etkisi, 24. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (05.09.2007-07.09.2007).
Poster
11. DURGUT M. R., ARIN S., Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu (19.09.2005-23.09.2005).
Poster
Editörlükler
1. JOTAF TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKULTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2014-30.04.2014).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK ULAKBIM Erişim Linki
2. JOTAF TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKULTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKULTESİ, Yayın Kurulu Üyeliği (01.05.2014-31.07.2014).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK ULAKBIM Erişim Linki
3. JOTAF TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKULTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKULTESİ, Yayın Kurulu Üyeliği (01.08.2014-31.12.2014).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK ULAKBIM Erişim Linki
4. JOTAF TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKULTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKULTESİ, Yayın Kurulu Üyeliği (01.08.2013-31.12.2013).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK ULAKBIM Erişim Linki
5. JOTAF TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKULTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.04.2013-31.07.2013).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK ULAKBIM Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Engineering in Agriculture, Environment and Food, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Elsevier B.V.
Ulusal Projeler
1. Mikroalg elde etmek amacıyla fotobiyoreaktör imalatı ve biyodizel üretimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.05.2014-05.02.2016.
2. Mikrodalga yöntemiyle mikroalg yağından biyodizel üretiminde optimum reaksiyon koşullarının belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.05.2014-08.05.2015.
3. Çeltik saplarının gazlastırılması için mekanik karıstırıcılı asagı akıslı prototip bir gazlastırıcı tasarımı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.09.2013-15.09.2015.
4. Bağcılık ve Meyvecilikte Hasat ve Budama Amacıyla Kullanılabilecek Bir Mobil Platformun Tasarımı, İmalatı ve Performansının Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Yürütücü, 01.01.2013-01.07.2017.
5. II. Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Araştırılması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 15.02.2009-15.07.2016.
6. Bağcılıkta Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Elektrostatik Memeli Tünel Tipi İlaçlama makinesı ile Turbo Atömizörün Etkinliklerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
7. Ultrasonik Sensör Yardımıyla Belirlenen Yaprak Yoğunluğuna Göre Püskürtme Miktarını Ayarlayan Sistemin Tasarımı (Akıllı İlaçlama Makinası), SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Araştırmacı.
8. SERALARDA, MIKRODALGA ENERJISI KULLANARAK KIRMIZI ÖRÜMCEK KONTROLÜNDE, KENDI YÜRÜR MÜCADELE ARACI TASARIMI, SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Araştırmacı.
9. Trakya Yöresindeki Tarım Alet ve Makinaları Üreticilerinin Ürettiği Tarım Alet ve Makinalarının Avrupa Gümrük Birliği Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması (TUBAP 554), BAP, Araştırmacı.
10. Güneş enerjisi ile çalışan araç elektrik motoru için hız kontrol sisteminin geliştirilmesi, BAP, Yönetici.
11. Yardımcı Hava Akımlı Bir Pülverizatörde Uygulama Sırasında Ortaya Çıkan İlaç Sürüklenmesinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma (TUBAP-539), BAP, Araştırmacı.
12. Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi İçin Küçük Kapasiteli Biyodizel Sisteminin Geliştirilmesi, BAP, Araştırmacı.
13. Trakya Yöresinde Kurulabilecek Rüzgar Türbinleri İçin Rüzgar Karakteristiklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma (TUBAP 634), BAP, Araştırmacı.
Patentler
1. Elektromanyetik Işınlardan Faydalanılarak Tarımsal Mücadele Yapan Araç 2014/12807, 2015
Patent Başvuru Sahipleri:İlker Hüseyin Çelen,Mehmet Recai DURGUT,Eray ÖNLER,Erdal KILIÇ,Nurfer KAMA,Soner ÇELEN
Patent Buluş Sahipleri:İlker Hüseyin ÇELEN,Mehmet Recai DURGUT,Eray ÖNLER,Erdal KILIÇ,Nurfer KAMA,Soner ÇELEN.
2. Hava destekli tünel tipi elektrostatik yüklemeli tarımsal ilaçlama makinesi. 2009 01090, 2009
Patent Başvuru Sahipleri:İLKER HÜSEYİN ÇELEN,GÜRKAN GÜVENÇ AVCI,MEHMET RECAİ DURGUT,ERDAL KILIÇ
Patent Buluş Sahipleri:İLKER HÜSEYİN ÇELEN,GÜRKAN GÜVENÇ AVCI,MEHMET RECAİ DURGUT,ERDAL KILIÇ.
3. , 2009.
Üyelikler
NKU Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Yürütme Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-.
NKU Farabi Değişim Programı Koordinatör Yardımcılığı, Başkan, 2009-.
Tarım Makinaları Derneği, Üye, 2005-.
Ziraat Fakültesi Bilgi İşlem Komisyonu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-.
International Soil Tillage Research Organization (ISTRO), Üye, 2001-2006.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Üye.